Amsterdam School of Real Estate

Amsterdam School of Real Estate (ASRE) biedt hoogwaardige opleidingen aan professionals die actief zijn in de vastgoed. Daarnaast is de organisatie een platform voor onderzoek en informatie over vastgoedgerelateerde onderwerpen. Bij de ASRE tref je studenten uit branches waar vastgoed een belangrijke asset vormt.

visuele identiteit

 
Üppig is met ASRE een strategisch traject gestart om te bepalen hoe de organisatie zich het beste kan profileren richting hun doelgroep. Duidelijk kwam naar voren dat ASRE zich ziet als kenniscentrum met een added value voor professionals die zich willen verrijken en in hun vakgebied het verschil willen maken.

lees meer

boek / brochure ontwerp

 

 

interactie ontwerp

 
De website laat op een transparante wijze de drie pijlers van het ASRE zien waardoor informatie over de onderwijsinstelling meteen zichtbaar is. Zie ook: www.asre.nllees meer

© 2020 Üppig

© 2020 Üppig