Amsterdam School of Real Estate

visuele identiteit

Üppig is met ASRE een strategisch traject gestart om te bepalen hoe de organisatie zich het beste kan profileren richting hun doelgroep. Duidelijk kwam naar voren dat ASRE zich ziet als kenniscentrum met een added value voor professionals die zich willen verrijken en in hun vakgebied het verschil willen maken.

De nieuwe stijl dient aan te sluiten bij de kwaliteiten van het instituut met helderheid en herkenbaarheid als belangrijkste waarden. De emotionele waarde Amsterdams is met de vorm van de Amsterdamse stadskern verwerkt in het beeldmerk. Daarbij is de organisatie verdeeld in de drie peilers onderwijs, onderzoek en informatie met elk een eigen kleurenlabel. Deze segmentatie laat de essentie van de organisatie op een gebruikersvriendelijke en heldere manier zien. Met als doel het duidelijk voor ogen hebben waar ASRE voor staat. Namelijk kennis op het gebied van vastgoed.

toepassingen
Huisstijl, correspondentiereeks en website.

ASR_concept-01


logo herkomstASR_concept-03


opbouw logoASR_concept-04


huisstijl lettertypenASR_concept-09


hoofd huisstijlkleuren en subkleurenASR_concept-05


kleurgebruik onderwijs segmentenASR_concept-06


herkomst grafisch elementASR_concept-07


toepassing grafisch elementASR_concept-08


voorbeelden van huisstijl uitingenASR013 huistijl_552x528px

ASR_diplomamap_IMG_2831

ASR_diplomamap_IMG_1532

ASRE_IMG_0259


© 2020 Üppig

© 2020 Üppig